Categories
Your Cart

Terms & Conditions

1. MİSS PARK MODA KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1.Bu internet sitesini (Kısaca Miss Park Moda olarak anılacaktır.) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde missparkmoda.com' u kullanmaktan vazgeçiniz. “Miss Park Moda Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti.” sahibi olduğu "www.missparkmoda.com" adresinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "missparkmoda.com” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2.“Miss Park Moda” nın sahibi Egemenlik Mh. 6124 Sk. No:41/1 Bornova - İZMİR adresinde mukim Miss Park Moda Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti.” (Bundan böyle kısaca Miss Park Moda olarak anılacaktır)’ dır. “missparkmoda.com” da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler Miss Park Moda tarafından sağlanmaktadır.

1.3.Bu “missparkmoda.com”’ da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “missparkmoda.com” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları Miss Park Moda, KULLANICI’ ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “missparkmoda.com” da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Miss Park Moda tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “missparkmoda.com” hizmetlerinden yararlanan ve “missparkmoda.com” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4.İşbu missparkmoda.com Kullanım Koşulları 01.01.2020 tarihinde internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “missparkmoda.com” u kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları ayrıca, Miss Park Moda hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü Üyelik Sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: Miss Park Moda tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.missparkmoda.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : Miss Park Moda' a ve/veya “missparkmoda.com”' un VERİTABANI’ na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “missparkmoda.com” üzerinden “missparkmoda.com” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “missparkmoda.com” a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “missparkmoda.com” dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. Miss Park Moda ARAYÜZÜ : Başta Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin KULLANICILAR tarafından görüntülenebilmesi ve Miss Park Moda VERİTABANINDAN sorgulanabilmesi amacıyla KULLANICILAR tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Miss Park Moda’ ne ait olan tasarımlar içerisinde “missparkmoda.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. Miss Park Moda VERİTABANI : “missparkmoda.com” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Miss Park Moda’ a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE : Miss Park Moda tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, Miss Park Moda tarafından “missparkmoda.com” üzerinde tanımlanan ÜYE’ lik sürecini tamamlayarak; Miss Park Moda’ ın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri ÜYE’ lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi KULLANICI.

2.8. ÜYE SÖZLEŞMESİ : “missparkmoda.com” dahilinde Miss Park Moda tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; Miss Park Moda ile ÜYE arasında üyelik kayıt sürecinde ÜYE’ nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. Miss Park Moda, ÜYE SÖZLEŞMESİNİ farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle ÜYE’ nin onayına sunabilir. Bu durumda ÜYE olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. Miss Park Moda HİZMETLERİ

3.1.Miss Park Moda, ÜYE’ ler tarafından Miss Park Moda VERİTABANINA yüklenen içeriklerin KULLANICILAR tarafından “missparkmoda.com” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle Miss Park Moda VERİTABANI üzerinden sorgulanabilmesini ve “missparkmoda.com” üzerinden Miss Park Moda’ a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2.Miss Park Moda, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “missparkmoda.com” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÜYE’ lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “missparkmoda.com” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “missparkmoda.com” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3.Miss Park Moda, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “missparkmoda.com” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÜYE’ lerine “missparkmoda.com” içerisinde KULLANICILARIN ÜYE’ lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4.Miss Park Moda, ÜYE’ lerin “missparkmoda.com” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer ÜYE’ ler tarafından “missparkmoda.com” üzerinden Miss Park Moda’ a yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “missparkmoda.com” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “missparkmoda.com” üzerinden ÜYE’ lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5.Miss Park Moda, ÜYE’ lerine “missparkmoda.com” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik “missparkmoda.com” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer ÜYE ve KULLANICI’ ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6.Miss Park Moda tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler Miss Park Moda tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen Miss Park Moda’ ın yetkisi dahilindedir. Miss Park Moda bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. Miss Park Moda | Ayağınızın Modacısı "missparkmoda.com" KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1.KULLANICILAR yalnızca hukuka uygun amaçlarla “missparkmoda.com” üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ ın ve ÜYE’ lerin, “missparkmoda.com” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2.“missparkmoda.com”, ÜYE’ ler tarafından Miss Park Moda VERİTABANINA yüklenen İçeriklerin KULLANICILAR tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Miss Park Moda, KULLANICILAR tarafından görüntülenen İÇERİK’ lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu İÇERİK’ ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3.KULLANICI “missparkmoda.com” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Miss Park Moda ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4.“missparkmoda.com” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ÜYE’ ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve İÇERİK’ lerden dolayı Miss Park Moda’ ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Miss Park Moda çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, Miss Park Moda yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5.KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, Miss Park Moda’ a “missparkmoda.com” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Miss Park Moda, KULLANICILAR ve ÜYE’ ler tarafından Miss Park Moda’ a iletilen veya “missparkmoda.com” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6.KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, “missparkmoda.com” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Miss Park Moda’ ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7.Miss Park Moda, “missparkmoda.com” dahilinde sunulan hizmetleri ve “missparkmoda.com” dahilinde erişilen İÇERİK’ leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Miss Park Moda, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8.KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, Miss Park Moda’ ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Miss Park Moda tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Miss Park Moda tarafından yapabilir. Miss Park Moda tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR ve ÜYE’ ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği KULLANICI veya ÜYE’ ye aittir.

4.9.KULLANICILAR, “missparkmoda.com” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden ÜYE veya Miss Park Moda’ ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10.Miss Park Moda, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcısıdır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi almıştır. Miss Park Moda, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla KULLANICILARIN “missparkmoda.com” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.11. Miss Park Moda, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcı olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.12.Miss Park Moda, “missparkmoda.com”’ üzerinden KULLANICILAR veya ÜYE’ ler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞMELERİ hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Miss Park Moda aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “missparkmoda.com” nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13.“missparkmoda.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Miss Park Moda VERİTABANINDAN bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Miss Park Moda VERİTABANINDAN yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Miss Park Moda tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14.“missparkmoda.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Miss Park Moda’ ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Miss Park Moda’ in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15.“missparkmoda.com” üzerinden yayınlanan ilanların, Miss Park Moda ARAYÜZÜ’ nün Miss Park Moda’ ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16.”missparkmoda.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçeriğin Miss Park Moda’ ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Miss Park Moda sitesi dışında, başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17.”missparkmoda.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve Miss Park Moda’ ın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18.Miss Park Moda VERİTABANI ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Miss Park Moda’ ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Bu “missparkmoda.com” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “missparkmoda.com” un (sınırlı olmamak kaydıyla Miss Park Moda VERİTABANI, Miss Park Moda ARAYÜZÜ, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Miss Park Moda’ ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Miss Park Moda' e ait ve/veya Miss Park Moda tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Miss Park Moda hizmetlerini, Miss Park Moda bilgilerini ve Miss Park Moda’ ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Miss Park Moda’ ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Miss Park Moda tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Miss Park Moda’ ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu missparkmoda.com Kullanım Koşulları dahilinde Miss Park Moda tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Miss Park Moda; Miss Park Moda hizmetleri, Miss Park Moda bilgileri, Miss Park Moda telif haklarına tabi çalışmaları, Miss Park Moda ticari markaları, Miss Park Moda ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. "missparkmoda.com" KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER Miss Park Moda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu missparkmoda.com Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda “missparkmoda.com”’ da ilan ederek değiştirebilir. İşbu missparkmoda.com Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu missparkmoda.com Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Miss Park Moda işbu missparkmoda.com Kullanım Koşulları, gizlilik politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞME’ sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Miss Park Moda açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Miss Park Moda’ ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Miss Park Moda’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu missparkmoda.com Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu missparkmoda.com Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL İşbu missparkmoda.com Kullanım Koşulları Miss Park Moda tarafından “missparkmoda.com” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini “missparkmoda.com” yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Miss Park Moda, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “missparkmoda.com” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.